ФЕСТИВАЛЪТ НОВИТЕ ДЕЦА Е ИНИЦИАТИВА НА

   и   

и има за цел да информира обществото и най-вече хората, грижещи се и възпитаващи децата, за спецификите в поведението, потребностите и възможностите на новото поколение бъдещи граждани на България.

В стремежа си да сме в крак с времето и потребностите на подрастващите, се научихме да разпознаваме характеристиките на децата “индиго” и техните нужди. Но вече пред нас растат нови поколения, нови деца и това са т.нар. КРИСТАЛНИ ДЕЦА. В тази връзка искаме да повишим информираността на родители, педагози, възпитатели и педиатри, за да получат насоки за промяна в разбирането си, реакциите и подхода към новите деца. Целта е отглеждането, възпитанието, образованието и здравеопазването да са адекватни на нуждите на новото поколение. А резултатът – по-успешни, съзнателни, здрави, отговорни и психически стабилни хора, които в бъдеще да върнат на обществото адекватни икономически, социални и културни ползи.

С „Новите деца“ си поставяме задача да събираме информация по тези въпроси, да се свързваме със специалисти и да популяризираме тяхните знания, да довеждаме опитът им до възможно най-голям брой хора и да търсим нови подходи и системи, адекватни и приложими за новите деца. За да осъзнае обществото, че децата на новия век са различни и да се намери правилния подход към тях, за да живеят те пълноценно и в хармония със себе си и заобикалящата ги среда. Те са нашето бъдеще!

“НОВИТЕ ДЕЦА” Е ЕДНОДНЕВЕН ФЕСТИВАЛ, В ЧИЯТО ПРОГРАМА ПРЕДВИЖДАМЕ ЛЕКЦИОННА ЧАСТ ПОД ФОРМАТА НА ФОРУМ-ДИСКУСИЯ, КАКТО И ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОТКРИТО.

ЛОКАЦИЯ
СОФИЯ, ЮЖЕН ПАРК 2
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“

ЩЕ ИМА ОБОСОБЕНИ НЯКОЛКО ЗОНИ, В КОИТО ПАРАЛЕЛНО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ РАЗЛИЧНИ АКТИВНОСТИ:

ЛЕКЦИИ
Темите, които нашите лектори ще засегнат, са в областта на характерните особености и различия на новите поколения деца, грижата за здравето, храненето, движението и хармоничното развитие, обучението и образованието, добродетелите, средата за израстване, семейните отношения, дигиталния свят и сигурността на децата.
Те ще изложат на вниманието на аудиторията спецификите и различията на съвременните деца и адекватни подходи в споменатите сфери, които биха помогнали на родителите, учителите, здравните работници и всички хора, отговорни за развитието и израстването на здраво, устойчиво и хармонично ново поколение. Целта е до ангажираните страни да достигне информация, която ще им помогне да оптимизират грижите за бъдещите личности на България и света.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Успоредно с лекционната част на събитието, ще се проведе изложение, което ще представи фирми, организации, консултанти и продукти в сферите на образованието, обучението, здравеопазването, храненето, движението и спорта, дигиталния свят, комуникацията, семейните отношения и ценности.
А част от участниците ще ангажират децата в арт работилници, спортни занимания и игри за малки и големи, свързани с мисленето, творчеството, развитието и здравето на децата.


ПАРТНЬОРИ

              

МЕДИЙНА ПОДКРЕПА