В ЧИИ РЪЦЕ Е ПРОМЯНАТА?


ПРОМЯНАТА има за цел да подобри живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им подпомага да осъществят идеите си на практика.

Първото (2014/2015 г.) и второто (2015/2016 г.) издание на ПРОМЯНАТА показаха, че социалното предприемачество има сериозен потенциал за развитие у нас и дадоха шанс на десет проекта да демонстрират реални резултати. С третото издание на конкурса нови трима социални предприемачи ще реализират социалните си идеи за подобряване живота и осигуряване на по-добро бъдеще на децата у нас.

Инициативата в България е част от търсенето на ПРОМЯНАТА по целия свят и се осъществява в международно сътрудничество между Modern Times Group (MTG) (собственик на Нова Броудкастинг Груп) и Reach for Change.

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която активно включва своите служители в доброволчески четения, интервюта с кандидатите и финалното жури за избора на големия победител. В допълнение, компанията осигурява медийна подкрепа за всички участници в Инкубатора, а нейни служители се ангажират като ментори, за да споделят бизнес опит и стратегически съвети.

Фондация Промяната (част от мрежата на Reach for Change) работи за създаването на по-добър свят за децата и за подкрепа на техните права. Ние вярваме, че всяко дете е уникална личност със свои права и потенциал, които трябва да се реализират тук и сега.

Reach for Change е създадена през 2010 г. в Швеция от Kinnevik Group и Сара Дамбер.

Дейността й расте с всяка изминала година, като вече има представителства в 17 държави от Европа, Азия и Африка. От 2016 г. Reach for Change развива дейността си в България под името фондация Промяната.