Яна Алексиева


Психолог
Асоциация Родители

ОБЛАСТ СЕМЕЙСТВО И РОДИТЕЛСТВО

БЕСЕДА: Семейна динамика и адекватни родителски подходи към новите деца. Децата като отражение на семейството.

Continue reading „Яна Алексиева“