Д-р Дора Пачова


Председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България

Член на подкомитета по образование към ЕКХ

ОБЛАСТ ЗДРАВЕ

Тема: Грижа за здравето на новите деца.

 

Д-р Пачова е магистър по хомеопатична терапия и магистър по фамилна терапия и консултиране на лица с увреждания. Притежава диплома от Европейски комитет по хомеопатия и атестация от Unio Homeopathica Belgica. Специализира в Германия, Белгия, Гърция, Индия, Израел, Русия и др. Д-р Дора Пачова завършва медицина през 1987 година. В периода 1989 – 1992 практикува акупунктура, фитотерапия, ирисова диагностика и др. Преподава в Школата по комплементарна медицина в Пловдив. От 1992 започва да изучава и практикува хомеопатия. През последните 20 години работи като лекар хомеопат, а от 15 години е и преподавател в базисни и следдипломни курсове по хомеопатия. Д-р Пачова има множество публикации по хомеопатия, фамилна терапия и фамилна динамика в български и чуждестранни списания. Д-р Пачова има публикации в престижни хомеопатични списания като “Homeopathic Heritage” и “The National Journal of Homeopathy”. Участва в международни конгреси по хомеопатия със свои презентации, превежда и редактира хомеопатични списания и книги. Тя е основател и директор на Център за здраве и образование „Едикта”. Центърът е водещ в обучението по хомеопатията в България. Той е единственото училище по хомеопатия в България, лицензирано от Европейския комитет по хомеопатия (ЕКХ). Д-р Пачова е един от основателите и председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България, член на подкомитета по образование към ЕКХ и представител на България в Международната медицинска хомеопатична лига.

edicta-bg.com