Емилия Илиева-Крайнова


Управител на Communication Academy

Обучител по ненасилствена комуникация и емпатия

ДИСКУСИЯ: ЕМПАТИЯ И НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ

 

Емилия Илиева-Крайнова е известна като лицето на ненасилствената комуникацията (ННК) в България. Тя е един от първите обучители по ННК за България и основният, който през последните 8 години системно развива както популярността на метода в страната, така и екипи от хора, които да го прилагат и преподават нататък.
Емилия Илиева започва пътя си на обучител, докато работи в DVV International – международна организация за образование и обучение с централа в Германия и офиси в различни части на света. За периода на работата си там (2002 – 2007) Емилия се обучава в иновативни методи за работа с хора и организира първите за България събития с използването на методите «Световно кафене», «Семинари за създаване на бъдещето» и «Технология на отвореното пространство». В рамките на проект за разпространение на иновативни методи за преподаване и работа с хора Емилия отговаря за изграждането на екип от обучители в Югоизточна Европа, координира издаването на учебно помагало, което се превежда на всички балкански езици и партнира с различни балкански и европейски организации.

За периода 2007 – 2011 Емилия Илиева-Крайнова работи като обучител, консултант и коуч на свободна практика. Така развива партньорски отношения със Заедно ЕООД, сертифицира се в курсовете за обучения за продажби и коучинг умения за мениджъри към Девелор България и инициира първите си авторски корпоративни семинари за емоционална интелигентност и лидерски умения.

През 2011 Емилия регистрира Communication Academy и започва да работи с екип от професионалисти в различни сфери на хуманитарните науки, обединени от идеите на ненасилствената комуникация, емпатията и потенциала за свързване между хората.
Емилия е магистър по Политология към СУ ‘Св. Климент Охридски’, специализира ‘Управление на управителни съвети’ в САЩ, ‘Международно сътрудничество и развитие’ в университета на Обединените нации в Япония и развива опита си като обучител, участвайки в редица курсове за образование за възрастни и учене през целия живот към DVV International и Института за образованието към Юнеско.

http://emiliailieva.com/
http://communication-academy.eu