Мария Джонгова


Психолог
ЦЗО„Едикта”

ОБЛАСТ СЕМЕЙСТВО И РОДИТЕЛСТВО

БЕСЕДА: Семейна динамика и адекватни родителски подходи към новите деца. Децата като отражение на семейството.

 

Магистър клиничен психолог с над 19 години стаж в областта на индивидуалното консултиране и психологични изследвания на възрастни. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Психология” със специализация „Клинична и консултативна психология” с дипломна работа „Семеен климат и преносът му от генеричното семейство в нуклеарното” .Има осем години стаж като клиничен психолог в университетските психиатрични клиники на Александровска болница и „Св Наум – ІV км” . От 1995г провежда индивидулни психологични консултации. От 2001г е съдружник в ЦЗО „Едикта”. Програмен мениджър за обучителната програма по хомеопатия към лицензираното училище на ЦЗО„Едикта”. Преподавател по психология в следдипломния квалификационен курс за лекари- хомеопати. В практиката си прилага терапевтичната методиката „sandplay”; методите на краткосрочно ориентираната терапия. Участва като съавтор в няколко доклада по проекта „Фамилна динамика и хомеопатия” на ЦЗО „Едикта”, публикувани в списание “Homeopathic Heritage” , както и по проекта „Жени и майки против насилието”, проект „DAPHNE” към Европейския съюз. Има публикации в различни медии, които може да прочетете ТУК. От 2003 г работи и като психолог-консултант по проекти към неправителствени органиации, Социалното министерство. Консултант в екипи за подбор, ре-подбор на персонал и вътрешно фирмени обучения по индивидулани заявки и проекти на корпоративни клиенти. Член на Дружеството на психолозите в България.

edicta-bg.com